เด่นภูไท แลกเดือด เพชรศักดิ์ชัย

          ศึกวัน…