โปรโมเตอร์ดัง เคยพูดถึง ศรีสะเกษ เอาไว้แบบนี้

       ย้อนไปเมื…